Thực hiện công văn số 27/CV- PGDĐT v/v cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra trong trường học. 

       Trường Mầm Non Sơn Ca thông báo cho phụ huynh có con em đang học tại trường tiếp tục nghỉ học trong 03 ngày từ ngày 03 - 05/02/2020.Trong thời gian học sinh nghỉ học, cán bộ - giáo viên - công nhân viên nhà trường thực hiện tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, các phòng chức năng, đồ dùng đồ chơi,...

        Tiếp tục theo dõi và thực hiện kịp thời các thông báo của nhà trường.