Chiều ngày 02/10/2020, tập thể trường mầm non Sơn Ca đã tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm giúp mỗi CB-GV-NV hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của việc học tập suốt đời. Phát động phong trào từ ngày 01/10/2020-07/10/2020.

Một số hình ảnh hoạt động của trường