Ngay từ đầu năm học các tổ chuyên môn trong trường đã lên kế hoạch cho các hoạt động sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên. Đều đặn một tháng có 2 lần tổ chức cho các giáo viên lên tiết dạy dự giờ, thông qua các hoạt động đó giúp giáo viên nắm vững phương pháp mới, học hỏi nhau những hình thức dạy mới, sáng tạo, được cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận để đưa ra những biện pháp tốt nhất nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng  sư phạm, cũng như khắc phục những yếu kém của bản thân và học hỏi cái hay của đồng nghiệp.

        Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn thông qua các tiết dạy trẻ tại trường

 

 

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại lớp 25-36 A

 

 

 

Hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại lớp 25-36 B