Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, từ ngày 5/6/2020 trường Mầm non Sơn Ca tổ chức tuyên truyền về thông điệp hưởng ứng Ngày Môi Trường thế giới năm 2020 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của CB-GV-NV và học sinh chung tay bảo vệ môi trường và tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã. Đồng thời có thái độ phản đối việc buôn bán trái phép động vật hoang dã, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng, tài nguyên của đất nước, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu.

Nhà trường đã tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, xử lý rác thải tốt, quán triệt CB-GV-NV gương mẫu trong việc nói không với việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần. Hệ thống cống rảnh và xung quanh môi trường luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Tổ chức cho giáo viên thi đua làm đồ dùng dạy học- đồ chơi tự tạo cho trẻ bằng cách sử dụng các nguyên vật liệu phế thải như: Chai uống nước, hộp sữa chua, hộp sữa tươi, nắp chai, lá khô, gáo dừa,...

Tổ chức cho trẻ nhặt lá cây trong sân trường nhằm giúp trẻ có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

 

 

 

Hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”, từ ngày 5/6/2020 trường Mầm non Sơn Ca tổ chức tuyên truyền về thông điệp hưởng ứng Ngày Môi Trường thế giới năm 2020 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của CB-GV-NV và học sinh chung tay bảo vệ môi trường và tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã. Đồng thời có thái độ phản đối việc buôn bán trái phép động vật hoang dã, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng, tài nguyên của đất nước, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu.

Nhà trường đã tổ chức vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng học, xử lý rác thải tốt, quán triệt CB-GV-NV gương mẫu trong việc nói không với việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần. Hệ thống cống rảnh và xung quanh môi trường luôn thông thoáng, sạch sẽ.

Tổ chức cho giáo viên thi đua làm đồ dùng dạy học- đồ chơi tự tạo cho trẻ bằng cách sử dụng các nguyên vật liệu phế thải như: Chai uống nước, hộp sữa chua, hộp sữa tươi, nắp chai, lá khô, gáo dừa,...

Tổ chức cho trẻ nhặt lá cây trong sân trường nhằm giúp trẻ có ý thức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.