Tổ mẫu giáo tổ chức chuyên đề cụm cho tất cả giáo viên trong cụm cùng về dự giờ, tham gia trao đổi phương pháp, kinh nghiệm thông qua 2 hoạt động: Giáo dục âm nhạc (lớp bé 1) và giáo dục kỹ năng sống (lớp lớn 2) cho trẻ

- Giáo viên trong tổ tham gia nghiên cứu sinh hoạt chuyên môn theo hình thức nghiên cứu bài học thông qua chuyên đề của tổ.

- Biết hợp tác làm việc cùng nhau.

- Có kỹ năng để tổ chức tốt hoạt động cho trẻ, giúp trẻ có những kỹ năng sống thông qua hoạt động, tạo cho cháu kỹ năng ứng phó khi gặp người xấu, tạo cho cháu thấy hứng thú hơn mà không bị nhàm chán trong hoạt động.

- Không ngại khi tham gia thực hiện tiết học minh họa.

- Mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến.

Hình: Cháu vân dộng múa hát cùng cô

Hình: Cháu chú ý nghe và trả lời câu hỏi

Hình: Cháu chú ý xem tình huống