1

Nguyễn Anh Khang

2

Đỗ Thanh Sơn

3

Hàn Khánh My

4

Từ Đăng Quang

5

Nguyễn Hoàng Phương Linh

6

Đỗ Thiên Quang

7

Phan Khải Minh

8

Vũ Khánh Ngọc

9

Đỗ Ngọc Uyên Thư

10

Lê Đình Gia Lâm

11

Mai Thanh Phước

12

Nguyễn Đúc Huy

13

Phạm Bảo Vân

14

Nguyễn Vũ Bảo Anh

15

Vũ Đại Phong

16

Nguyễn Phúc Hưng

17

Lê Minh Thùy

18

Phạm Khánh Ngân

19

Đặng Trường Khôi

20

Trần Ngọc Bảo An

21

Lê Ngân Khánh

22

Lê Tường Vy

23

Tô Quỳnh Lam

24

Nguyễn Huỳnh Minh Anh

25

Phạm Gia Hân