CHẾ ĐỘ SINH HOẠT 1 NGÀY CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG

- Từ 6h30 - 8h00: Đón trẻ, trò chuyện, điểm danh, thể dục sáng

- Từ 8h00 - 8h40: Hoạt động học

- Từ 8h40 - 9h20: Hoạt động ngoài trời

- Từ 9h20 - 10h00: Hoạt động góc

- Từ 10h00 - 11h30: Vệ sinh, ăn trưa

- Từ 11h30 - 14h00: Ngủ trưa

- Từ 14h00 - 15h30: Vệ sinh, ăn xế

- Từ 15h00 - 16h00: Vui chơi, sinh hoạt chiều

- Từ 16h00 - 17h00: Vệ sinh, trả trẻ