DỰ KIẾN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ  NH 2020-2021

TỔ NHÀ TRẺ 25-36 THÁNG

STT

TÊN CHỦ ĐỀ

SỐ TUẦN

Thời gian dự kiến

1

Bé và các bạn

3 Tuần

7/9 – 25/9/2020

2

Đồ chơi của bé

4 tuần

28/9 – 23/10/2020

3

Các cô bác trong trường mầm non

3 tuần

26/10 – 13/11/2020

4

Mẹ và những người thân của bé

4 tuần

16/11 – 11/12/2020

5

Những con vật đáng yêu

4 tuần

14/12 – 08/01/2021

6

Ngày tết và mùa xuân

4 tuần

11/01 – 05/02/2021

 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU (Từ 08/02 – 19/2/2021)

  

7

Cây và những bông hoa đẹp

3 tuần

22/02 – 12/03/2021

8

Bé thích đi bằng phương tiện giao thông nào

4 tuần

15/03 – 09/4/2021

9

Mùa hè với bé

3 tuần

12/4- 30/4/2021

10

Bé lên mẫu giáo

3 tuần

03/5 – 21/5/2021

 

TỔNG CỘNG

35 tuần

 

 

 

 

 

 

DỰ KIẾN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CHỦ ĐỀ  NH 2020-2021:

TỔ MẪU GIÁO

STT

TÊN CHỦ ĐỀ

Lớp MG

Thời gian dự kiến

Ghi chú

1

Trường Mầm Non

4 Tuần

7/9 – 02/10/2020

 

2

Bản Thân

3 tuần

05/10 – 23/10/2020

 

3

Gia Đình

4 tuần

26/10 – 20/11/2020

 

4

Nghề nghiệp

4 tuần

23/11 – 18/12/2020

 

5

Thế giới động vật

4 tuần

21/12 – 15/01/2021

 

6

Thế giới thực vật

3 tuần

18/01 – 05/02/2021

 
 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU (Từ 08/02 – 19/2/2021)

   

6

Thế giới thực vật (tiếp theo)

2 tuần

22/02 – 05/3/2021

 

7

Giao thông

3 tuần

08/3 – 26/3/2021

 

8

Nước, hiện tượng tự nhiên

3 tuần

29/3 – 16/4/2021

 

9

Quê hương- Đất nước-Bác Hồ

3 tuần

19/4 – 07/5/2021

 

10

Trường tiểu học

2 tuần

10/5 – 21/5/2021

 
 

TỔNG CỘNG

35 tuần