Trường Mầm non Sơn Ca là trường điểm về chất lượng đội ngũ nhân sự với mục tiêu là giúp trẻ em phát triển về trí tuệ, thể chất, tình cảm, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Trường Mầm non Sơn Ca xem tri thức của giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm non Sơn Ca, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường Mầm non Sơn Ca phải qua những vòng sơ vấn và phỏng vấn rất gắt gao. Giáo viên phải soạn giáo án của 2 hoạt động được chỉ định và thực hiện tiết dạy mẫu trước Hội đồng chuyên môn.

Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên thành một tập thể đoàn kết, thống nhất và hoạt động đều tay; được sự tín nhiệm của chính quyền và nhân dân địa phương. Giáo viên có ý thức trong việc tự học, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự nâng cao tay nghề về chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ; Đội ngũ giáo viên trong trường có nhiều cố gắng học tập để nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; không có trường hợp giáo viên bị kỷ luật hoặc vi phạm đạo đức nhà giáo, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, tố cáo trong nhà trường.

Tổng số giáo viên toàn trường: 21 người, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.