Tổ trưởng tổ Hành chính-Văn phòng: Nguyễn Bảo Ngọc Lâm

Tổ Hành chính-Văn phòng gồm hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, nhân viên kế toán, nhân viên y tế và 02 nhân viên bảo vệ.

        Tổ văn phòng có kế hoạch của tổ theo năm, tháng, tuần phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; giúp hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản; thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên và sinh hoạt 2 lần/tuần.

1. Tổ trưởng: Nguyễn Bảo Ngọc Lâm (Kế toán)

2. Hiệu trưởng: Hồ Phan Tố Uyên

 

3. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuyết

4. Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Lý

5. Nhân viên Y tế: Lý Thị Kim Loan

6. Bảo vệ: Trần Hoa

7. Bảo vệ: Nguyễn Chiến