Ban đại diện cha mẹ học sinh là một tổ chức xã hội được tập thể phụ huynh học sinh toàn trường đề cử hoạt động theo nhiệm kỳ 1 năm. Gồm có 9 thành viên đại diện cho phụ huynh của 9 nhóm, lớp. Thường trực của Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm:

          1. Trưởng ban: Nguyễn Công Sơn

          2. Phó ban: Hồ Lê Vi Khanh 

          3. Thư ký: Lê Hoàng Tố Quyên

          4. Thành viên: Nguyễn Thị Kim Hoàng

         Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm đại diện cho cha mẹ học sinh của trường phối hợp với BGH trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Góp phần với nhà trường trong việc thông tin chương trình hoạt động của nhà trường đến từng cha mẹ học sinh thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp .

Phối hợp với cha mẹ học sinh các lớp xây dựng nề nếp học tập và sinh hoạt của các cháu.

Giám sát hoạt động giáo dục của nhà trường.

Phối hợp với nhà trường, hội đồng giáo dục địa phương, hội khuyến học, chăm lo đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Hỗ trợ nhà trường trong các hoạt động giáo dục trọng điểm như: Ngày hội khai trường; Tết Trung Thu; Lễ hội mùa Xuân; Các hội thi của trẻ trong năm; Tổng kết năm học;…

Cùng với nhà trường và cha mẹ học sinh chăm sóc - giáo dục các cháu, phấn đấu giảm tỉ lệ SDD xuống <1% và giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng hơn tuổi xuống dưới 3%. Phòng ngừa các loại bệnh dịch và hổ trợ nhà trường trong công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.

Phối hợp cùng nhà trường xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống bạo hành trẻ.