GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Số 19, đường 21/8, Phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh NInh Thuận

Email:  mgsonca.phanrang@ninhthuan.edu.vn

Điện thoại: 02593823363

 

1. Mô hình hoạt động: Chú trọng chất lượng 

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sư phạm mầm non. Là những giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua hàng năm, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong chăm sóc và giáo dục trẻ; có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với các cháu và phụ huynh học sinh. Hàng năm 100% giáo viên được đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng, đảm bảo đạt được mục tiêu giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, bước đầu hình thành nhân cách và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. 

- Hình thành và phát triển cho trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các con, tăng cường cho trẻ hoạt động và làm việc theo nhóm để mỗi học sinh sau khi ra trường và lên lớp 1 phổ thông có được những kỹ năng sống cần thiết.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp; Bố trí sắp xếp thời gian biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các hoạt động trong ngày.
- Tổ chức học bán trú hai buổi với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp, quy củ.
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện có
- Liên kết với trung tâm Việt Nam Tiến để bồi dưỡng các môn năng khiếu cho trẻ như: Võ, Vẽ, Aerobic,...
- Tổ chức các buổi tham quan ngoại khóa cho trẻ và các ngày lễ hội trong năm
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học 
- Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm trường bạn,... 
- Phối hợp với Trung tâm giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của tỉnh để có kế hoạch giáo dục phù hợp cho trẻ khuyết tật.

Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Ca